Som kunde på altomhaandarbejde.dk er du omfattet af persondatalovens regler samt de persondataretslige betingelser for altomhaandarbejde.dk

Ved at godkende salgs- og leveringsbetingelser accepterer kunden de persondataretlige betingelser for altomhaandarbejde.dk

Vi registrerer persondata om kunden. Der er tale om oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse samt oplysninger om, hvad du har købt. Vi lagrer ikke personfølsomme data.

Formålet med indsamlingen er at kunne behandle købet, levere varerne samt at opfylde bogføringslovens krav. Endvidere er formålet at kunne rådgive dig og at tilpasse vores kommunikation og markedsføring.

Vi lagrer data i 5 år, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Har kunden valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også kundens oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve. 

Vi indhenter kundens samtykke, inden vi behandler kundens persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Kundens samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Kunden har mulighed for indsigt i vores registrering af data, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering.

Henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@burdanordic.com.

Kontaktoplysninger:

Burda Nordic 
Albuen 23
6000 Kolding

Cvr. nr.33034245

Telefon nr.: 7399 6600
Mail: info@burdanordic.com

Website: www.altomhaandarbejde.dk

 

 

Cookies